Patru proiecte importante pentru oraşul Băile Govora

Pentru că suntem în continuare preocupați de a căuta soluții pentru dezvoltarea comunității și ridicarea nivelului de tari atât al locuitorilor cât și al turiștilor, fiind receptivi la solicitările venite din partea cetățenilor și încercând să găsim soluții la rezolvarea problemelor ridicate, vă anunț cu bucurie că luni, 16.05.2022, va fi o ședință extraordinară a Consiliului Local Băile Govora care are pe ordinea de zi aprobarea a patru proiecte importante pentru comunitatea noastră.

Toate proiectele pe care dorim să le depunem, după aprobarea în Consiliul local, vor fi finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență pentru care, România, are alocată suma de 29,2 miliarde Euro iar regula de bază este ”primul venit, primul servit”.

Planul Urbanistic General

Primul proiect se referă la ”Actualizarea Planului Urbanistic General al orașului”, pentru care, prin program, componenta 10 – Fondul local, Obiectivul I.4 ”Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană”, orașelor le este alocată suma de 104.000 Euro. Investiția are în vedere elaborarea în format digital și aprobarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism – documente esențiale pentru dezvoltarea activităților în oraș.

Extinderea Transportului Public

Al doilea proiect este ”Extinderea transportului public de călători către zonele turistice din Județul Vâlcea”. În cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, în data de 10.05.2022, a fost lansat apelul de proiecte PNRR/2022/C10. Fondul local abordează provocările legate de disparitățile teritoriale și sociale din zonele urbane și rurale, precum și mobilitatea urbană.

Obiectivul acestei componente este de a susține o transformare durabilă urbană și rurală prin utilizarea soluțiilor verzi și digitale. În conformitate cu prevederile Ghidului specific pentru apelul de proiecte PNRR/2022/C10, proiectele pot fi depuse spre finanțare de către UAT-uri în mod individual sau în parteneriat, cu excepția intervențiilor pentru mobilitatea urbană verde – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public – care se efectuează prin parteneriat compus din cel puțin 2 unități administrativ teritoriale eligibile care se învecinează și care fac parte din aceeași zonă urbană funcțională/zonă rurală funcțională sau prin demonstrarea apartenenței la ADI transport public.

Vizate sunt staţiunile turistice

În acest context, UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea își propune într-o primă etapă, în acord cu prevederile Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, extinderea serviciului de transport local, asigurarea accesibilității oferită tuturor de sistemul de transport, precum și atragerea de noi călători către transportul public. În vederea realizării acestui obiectiv, se va avea în vedere întocmirea unui studiu de oportunitate prin care se va determina arealul optim pentru dezvoltarea teritorială a sistemului de transport public local de călători și adaptarea programului de circulație.

De asemenea, în cadrul documentației se va studia dezvoltarea teritorială și se va avea în vedere pregătirea unui program de circulație pentru aria de deservire (în special spre stațiunile Călimănești și Olănești, dar și spre Ocnele Mari și Băile Govora), acțiuni ce vor fi urmate de dezvoltarea în comun a unor proiecte majore de mobilitate urbană. În acest scop, a fost solicitat punctul de vedere al localităților: Bujoreni, Dăești, Călimănești, Păușești Măglași, Vlădești, Băile Olănești, Mihăești, Ocnele Mari și Băile Govora, precum și acordul de principiu pentru înființarea unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitare ADI Transport, toate localitățile enumerate anterior exprimându-și acordul solicitat precum și intenția de a realiza în parteneriat cu UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea un proiect de mobilitate în cadrul Componentei 10 din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Parteneriat cu alte UAT-uri

Astfel, proiectul ”Extinderea transportului public de călători către zonele turistice din Județul Vâlcea”, propus a fi realizat în parteneriat cu Unitățile Administrativ Teritoriale Bujoreni, Dăești, Călimănești, Vlădești, Băile Olănești, Mihăești, Ocnele Mari și Băile Govora, vizează extinderea transportului public local de călători din Municipiul Râmnicu Vâlcea către aceste localități, respectiv achiziția de autobuze și microbuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eșapament) – electrice (care cuprind și stații de încărcare rapidă – pe traseu, respectiv stații de încărcare lentă – la autobază). Orașului Băile Govora îi revin 4 autobuze electrice și 2 microbuze electrice. Acestea vor fi operate de SC ETA SA – operatorul de transport din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Proiect complementar

Al treilea proiect, care este complementar cu al doilea constă în exprimarea acordului de principiu pentru asocierea orașului Băile Govora cu unități administrativ-teritoriale (Bujoreni, Dăești Călimănești, Vlădești, Băile Olănești, Mihăești, Ocnele Mari și municipiul Râmnicu Vâlcea) în vederea înființării unei asociații de dezvoltare intercomunitară pentru serviciul de transport public. Înființarea unei astfel de asociații este p condiție esențială pentru implementarea proiectului privind extinderea transportului public de călători.

Al patrulea proiect, de asemenea complementar cu al doilea, ”Sisteme de transport inteligente la nivelul localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI Transport”, propus a fi realizat în parteneriat cu Unitățile Administrativ Teritoriale Comuna Bujoreni, Comuna Dăești, Orașul Călimănești, Comuna Vlădești, Comuna Mihăești, Orașul Ocnele Mari și Orașul Băile Govora, vizează achiziționarea și montarea unor sisteme de transport inteligente necesare digitalizării sistemului de transport public de la nivel local, prin adăugarea unui modul dedicat traficului rutier și prin asigurarea corelării și integrării tuturor elementelor și sistemelor inteligente existente pentru a fi compatibile cu viitoarele investiții realizate în acest segment.

Digitalizarea transportului public

Astfel, investiția propusă urmărește operaționalizarea și digitalizarea transportului public la nivelul localităților partenere, prin îmbunătățirea ofertei de transport public ce va contribui la creșterea nivelului de utilizare a acestui mod de transport în detrimentul autovehiculelor personale. Suma alocată orașului Băile Govora, pentru acest proiect, este de 500.000 Euro, conform prevederilor ghidului de finanțare.

În continuare, pregătim un proiect care vizează digitalizarea serviciilor publice pe care intenționăm să îl depunem pentru finanțare tot prin Programul Național de Redresare și Reziliență.

Fac precizarea că pentru toate aceste proiecte nu am achiziționat servicii de consultanță, întreaga activitate fiind un efort comun al compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei orașului Băile Govora, respectiv primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, care, în ultimele zile, de la publicarea ghidului de finanțare, au avut o colaborare contra-cronometru pentru ca toate materialele să fie finalizate la momentul deschiderii platformei.

Considerăm că implementarea acestor proiecte va rezolva o parte din doleanțele cetățenilor și aici mă refer în special la transportul în comun deficitar în ultima vreme, care a creat multe nemulțumiri în rândul celor care îl utilizează.

Mulțumesc pe această cale tuturor celor care au depus eforturi ca aceste proiecte să fie pregătite pentru a fi depuse în termen și cred cu tărie că proiectele vor fi adoptate în Consiliul local astfel încât să continuăm modernizarea și dezvoltarea orașului Băile Govora, indiferent de culoarea politică.

A anunţat primarul oraşului Băile Govora într-un comunicat de presă.

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *