Proiectul de Lege privind aprobarea şi finanţarea Programului naţional pentru dezvoltarea producţiei interne de produse şi materiale de construcţii a fost adoptat!

Laurentiu Cazan

În data de 13 februarie 2024, a fost votat în Camera Deputaților proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.68/2023 pentru aprobarea și finanțarea Programului național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții. Cu 221 voturi pentru, 38 contra și 14 abțineri, deputații au decis implementarea noului program „CONSTRUCTPLUS”, care susține financiar investițiile private, înfiinţarea şi/sau dezvoltarea capacităţilor de producţie pentru produse şi materiale de construcţii.

Principalele obiective ale proiectului sunt reducerea deficitului comercial provenit din importul de materiale de construcţii, stimularea investiţiilor în capacităţi noi de producţie în judeţele mai puţin dezvoltate, stimularea achiziţiei de brevete, licenţe şi alte drepturi de proprietate intelectuală, în scopul creșterii calităţii producţiei interne de materiale de construcţii, conform ordonanței de urgență a Guvernului.

Pentru a îndeplini obiectivele menționate anterior, prin programul “CONSTRUCTPLUS” vor fi finanțate două tipuri de investiții, și anume:

Investiţie iniţială – investiţie în active corporale şi necorporale legată de una sau mai multe dintre următoarele activităţi: înfiinţarea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse sau servicii care nu au fost fabricate anterior în unitate.

Investiţie iniţială pentru o nouă activitate economică – O investiţie în active corporale şi necorporale legată de una dintre următoarele activităţi sau de ambele: înfiinţarea unei noi unităţi sau diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată anterior în unitatea respectivă.

Tipul de susținere financiar acordat prin intermediul programului provine din ajutorul de stat regional nerambursabil, fiind de maxim 50 de milioane de euro, dar nu mai mult de 75% din valoarea investiției, în acord cu Harta Regională a României (intensitatea maximă a ajutorului de stat pe judeţe).

Totodată, valoarea ajutorului de stat poate fi majorată cu 5-10%, dacă investiția este localizată fie în mediul rural, fie dacă este desfășurată în unul din ultimele județe după PIB/locuitor, în conformitate cu datele Hărții Regionale pentru România.

Beneficiarii ajutorului de stat regional nerambursabil în cadrul Programului trebuie să asigure o contribuţie financiară de cel puţin 25% din costurile eligibile totale ale proiectului de investiţie, din resurse proprii, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public. În final, suma alocată programului “CONSTRUCTPLUS” este echivalentul în lei a sumei de 596 de milioane de euro.

Schema de ajutor de stat este dezvoltată în conformitate cu reglementările europene, iar principalul scop vizat este dezvoltarea regională.

Laurenţiu Nicolae Cazan,
Deputat PNL Vâlcea

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *