Anunţ pentru locuitorii din Câineni pentru apărarea împotriva incendiilor

În comuna vâlceană Câineni a fost emis un anunţ deosebit de important cu privire la apărarea împotriva incendiilor. Astfel, conform prevederilor legale ale Art.14, lit c şi h din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Câineni „SE INTERZICE” utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt.

Mai exact, locurile cu pericol de incendiu în care se aplică această interdicţie vor fi stabilite şi marcate de persoanele competente. Astfel, folosirea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă!

Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor care se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii.

Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 de metri faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 metri faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, ulei, etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.

Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor.

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *