Persoanele vârstnice din Păușești – Măglași au parte de asistență personalizată și acces facil la servicii sociale

Păușești - Măglași

În comuna Păuşeşti-Măglasi, judeţul Vâlcea, autoritățile locale au dezvoltat un program amplu de asistență destinat persoanelor în vârstă, adaptat nevoilor și gradului lor de dependență.

La momentul actual, bătrânii din comuna Păuşeşti-Măglasi se pot bucura de un nivel excelent de îngrijire și asistență, în cadrul căruia activitățile zilnice devin mai ușoare și mai plăcute. Indiferent de nivelul de dependență, acești cetățeni în vârstă primesc sprijinul de care au nevoie pentru a menține o viață independentă și demnă.

Unul dintre aspectele de bază ale acestui program de asistență este serviciul de îngrijire la domiciliu. Acesta este un adevărat pilon al comunității, furnizând ajutor în multiple domenii esențiale ale vieții de zi cu zi. Echipe de asistenți specializați se asigură că bătrânii beneficiază de îngrijirea necesară în ceea ce privește menținerea igienei corporale, îmbrăcare și dezbrăcare, hrănire și hidratare, transfer și mobilizare. Cu ajutorul acestui serviciu, viața de zi cu zi a bătrânilor devine mai ușoară, mai confortabilă și mai lipsită de griji.

Pentru a accesa serviciul social de îngrijire la domiciliu, solicitanții (sau reprezentanții lor legali) trebuie să depună următoarele documente:

 • a) Cererea de admitere, semnată de beneficiar/membru al familiei/reprezentant legal și aprobată de conducătorul furnizorului serviciului social;
 • b) Copie a buletinului sau cărții de identitate și a certificatului de naștere al beneficiarului;
 • c) Copie a cărții de identitate a reprezentantului legal și a cărții de identitate a persoanei care plătește, integral sau parțial, contribuția beneficiarului;
 • d) Copie a cuponului de pensie sau a altor documente care atestă veniturile beneficiarului;
 • e) Copie a certificatului de încadrare în grad de handicap, dacă este cazul;
 • f) Copie a hotărârii judecătorești privind numirea unui curator, dacă este cazul;
 • g) Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, din care să reiasă diagnosticul prezent;
 • h) Adeverință eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că beneficiarul nu prezintă riscuri pentru comunitate, cum ar fi tulburări psihice, boli infecto-contagioase, dependența de alcool, etc;
 • i) Alte acte medicale din care să rezulte afecțiunile diagnosticate la beneficiar și tratamentul prescris;
 • j) Adeverință eliberată de Administrația Financiară, care să indice dacă persoana solicitantă obține și alte venituri în afara pensiei;
 • k) Certificat fiscal privind bunurile mobile și imobile;
 • l) Copie a actului de proprietate al locuinței;
 • m) Declarație pe propria răspundere, autentificată de notarul public, din care să rezulte că solicitantul nu obține venituri (acolo unde este cazul);
 • n) Declarație privind absența susținătorilor legali, autentificată de notarul public (acolo unde este cazul);
 • o) Alte documente, după caz.

În cazul în care persoana în vârstă solicitantă nu are aparținători, iar starea sa de sănătate nu îi permite deplasarea pentru a obține anumite documente, acestea pot fi obținute pe baza unor adrese oficiale către instituțiile respective.

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *