Popești Vâlcea – se acordă ajutoare pentru încălzire

Popești

Primăria comunei Popeşti oferă ajutor pentru încălzirea locuinţei şi suplimente pentru energie în sezonul rece noiembrie 2023 – martie 2024, conform prevederilor Legii nr.226/2021 a consumatorului vulnerabil. Pentru acest ajutor se pot încadra persoane al căror venit meniu net lunar este de 1386 lei/persoană, în cazul familiei şi de 2053 lei în cazul persoanei singure.

ACTE NECESARE:

 • Adeverinţă registrul agricol/taxe și impozite locale
 • Copii documente pentru toţi membrii familiei
 • Adeverinţă de salariat, cu venitul net sau cupon de pensie, indemnizaţie șomaj,etc.
 • O factură de curent recentă

LISTA BUNURILOR CE POT DUCE LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU:

Bunuri imobile precum:

 • Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești.
 • Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală.

Bunuri mobile precum:

 • Autoturism/Autoturisme și/sau motocicleta/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile.
 • Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani.
 • Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
 • Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”
 • Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
 • Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
 • Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric

Aflate în stare de funcționare:

 • Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
 • Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *