Conducerea Primăriei orașului Govora a analizat mai multe dintre chestionarele trimise de către cetățeni.

Chestionarele au avut rolul de instrument pentru elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a orașului Băile Govora, pentru perioada 2021-2027 (cu implementare până în anul 2030). În urma analizării chestionarelor, primăria a remarcat punctarea realizării unor proiecte care vizează eficiența energetică și dotarea fostului cinematograf cu aparatură audio-video pentru difuzarea de filme sau organizarea de evenimente de profil.

 Pentru reprezentanții Primăriei Orașului Băile Govora, aceste aspecte au reprezentat o preocupare constantă.  S-au întocmit cererile de finanțare și documentația aferentă. Primăria a făcut public următorul anunț: „Suntem în măsură să vă anunțăm că în data de 11.02.2022, Compania Națională de Investiții SA a lansat cele două proceduri de achiziție publică, pentru următoarele proiecte:

1. Proiectare (proiect tehnic) și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții Reabilitare sediu Primăria Băile Govora, județul Vâlcea” – procedură simplificată, cu desfășurare online, în valoare de 4.566.279,54 lei, fără TVA.

2. Procurarea, furnizarea și montajul dotărilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiții ”Suplimentare dotare așezământ cultural, oraș Băile Govora, județul Vâlcea” – procedură – licitație deschisă cu desfășurare online, în valoare de 566.432,63 lei, fără TVA.”

Prin aceste decizii, Primăria Orașului Băile Govora face primii pași pentru a încuraja proprietarii de cladiri să acceseze fonduri pentru eficiența energetică a acestora cu dotări de ultimă generație atât în ceea ce privește reducerea emisiilor de carbon cât și a costurilor de întreținere. Proiectul rezolvă problema de modernizare energetică care au fost cerute de Planul Național de Eficiență Energetică, care reprezintă un document strategic relevant pentru prioritatea de investiţii.

Alte beneficii ale proiectului:

  •  răspunde cerinţelor şi măsurilor din Strategia de Eficienţă Energetică a Oraşului Băile Govora, în vigoare
  • prevede dotări cu mobilier de birou, echipamente, infrastructură IT și sistem audio-video pentru ședințele Consiliului local

În contextul dat, este necesară și abordarea proiectului de suplimentare a dotării așezământului cultural, acesta având și funcția de cinema. Ultima dată, clădirea a fost reabilitată în anul 2016, cu ajutor de la Compania Națională de Investiții, ulterior fiind redat actului cultural, dar fără a fi dotat în consecință.

Băile Govora este o stațiune balneară de interes național și internațional, care trebuie să asigure, pe lângă tratamentele aferente afecțiunilor respiratorii și reumatismale, și o componentă de agrement pentru turiștii sosiți în stațiune sau chiar aflați în tranzit.

O contribuție semnificativă legată de activitățile de agrement în stațiune o poate avea asigurarea funcționării unei săli de spectacole în cadrul centrului cultural din oraș. În același timp va menține totodată criteriile de atestare ca stațiune turistică de interes național.

Legat de amenajarea unei posibile săli de spectacole, autoritățile au declarat: „Amenajarea unei săli de spectacole în cadrul centrului cultural este o oportunitate deloc de neglijat și pentru actul educativ. În urma unor studii efectuate cu specialiștii Ministerului Educației Naționale și ai Ministerului Culturii, am ajuns la concluzia că, pentru a putea reține mai corect informația necesară examenelor, elevii sunt mai deschiși la proiecții de material didactic interactiv, (ex. programe multimedia realizate după operele literare, care sunt obligatorii în programa școlară). Astfel, în cadrul sălii s-ar desfășura o acțiune în cadrul căreia elevii vizionează prin proiecții multimedia operele din programa școlară, urmate de un workshop desfășurat împreună cu profesorul de curs.

Aceste discuții libere dar și analiza aferentă operei literare, sedimentează în subconștientul elevului informația necesară examenelor ulterioare. Solicitarea este motivată și de faptul că în apropierea așezământului cultural se află Grădinița cu program normal precum și Liceul Tehnologic Băile Govora, care are în componență și clase de profesională cu profil de turism. Totodată, în cadrul liceului funcționează și Școala Postliceală Sanitară cu profil Balneofiziokinetoterapie.

În același timp, având în vedere caracterul de stațiune balneară permanentă, interesul manifestat de turiștii sosiți la tratament și recreere, dar și dorința copiilor și elevilor din oraș de a avea o sală multifuncțională IT, pentru zona de mansardă a așezământului cultural am considerat oportună și necesară amenajarea unui centru IT care să cuprindă ca dotare:

  • – Birouri duble pentru calculator – 20 buc.
  • – Laptop cu imprimantă – 20 buc.
  • – Multifuncțional profesional color – 2 buc.

Pentru zona de etaj considerăm ca oportună amenajarea unei săli de ședințe și întruniri diverse, cu sistem de teleconferință, scaune directoriale – 60 buc., mobilier modular de birou pentru sală teleconferință.”

Primăria Orașului Băile Govora își propune să transforme în realitate ideile cetățenilor, care au scopul de a îmbunătăți dezvoltarea urbană de care orașul are nevoie.  Autoritățile au transmis către cetățeni: „ Încet, calmi, cu seriozitate, rigurozitate și responsabilitate putem să desăvârșim tot ce ne propunem și să transpunem în practică și ideile dumneavoastră, pertinente, menite să conducă la dezvoltarea urbană de care Băile Govora are nevoie.

Vă invităm să ne fiți alături în continuare în toate demersurile noastre și vă asigurăm că ne însușim toate criticile cu precizarea că depunem tot efortul pentru ca situațiile mai puțin plăcute să dispară.”

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *