Tinerii din Slătioara pot primi gratuit teren pentru a construi o casă

Slătioara

Primăria Slătioara, alături de Consiliul Local, dorește să sprijine tinerii care vor să-și construiască o locuință, însă nu au posibilitatea, din diferite motive.

Recent, a fost aprobat Regulamentul pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor în baza legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

Tinerii vor putea primi parcele de pământ în limita disponibilității, cu mărimi cuprinse între 250 și 1000 mp. Tinerii pot beneficia doar o singură dată de acest ajutor. De altfel, trebuie să îndeplinească și condițiile de eligibilitate stabilite prin legea 15/2003.

Tinerii care își doresc sa primească gratuit un loc de casă trebuie să depună la primărie un Dosar care sa conțină următoarele:

 • – cerere (modelul prevăzut în anexa 1 a regulamentului)
 • – copie de pe cărțile de identitate (buletinele) tuturor celor din familie, cu ultimul domiciliu în Slătioara
 • – copie de pe certificatul de naștere al beneficiarului, precum și a copiilor acestuia cu vârsta sub 14 ani, dacă este cazul
 • – copie sentința definitiva în cazul în care beneficiarul a adoptat un copil, sau mai mulți
 • – copie certificat de căsătorie, dacă este cazul
 • – copie sentința divorț, dacă este cazul
 • – declarația solicitantului (după modelul din anexa 2);

Din declarația solicitantului trebuie reiasă că solicitantul nu deține sau nu a deținut vreun alt loc de casa în comuna Slătioara, și nici în alte localități, atestată notarial. Trebuie să reiasă și că a luat la cunoștință și se angajează să respecte prevederile specificate în regulament și consimte să renunțe fără intervenția instanțelor de judecată și fără pretenții de despăgubire la dreptul de folosință gratuită a terenului atribuit dacă nu respecta obligațiile comodantului stabilite prin prezentul Regulament.

– declarația părinților solicitantului pe proprie răspundere că nu dețin sau nu au deținut în ultimii 10 ani, un teren intravilan cu suprafața mai mare de 500 mp în mediul urban și teren de 5.000 mp, din care 500 mp teren intravilan și 4.500 teren extravilan. Indiferent de localitatea în care se află terenul. Acest document trebuie atestat notarial.

 • – copie document închiriere/ comodat al solicitantului, valabil pentru anul în curs, dacă este cazul
 • – copie certificat de handicap, dacă este cazul
 • – copie doveditoare pentru solicitanții proveniți din centre ocrotitoare, dacă este cazul
 • – certificat de atestare fiscală, din care să nu rezulte datorii (soț/ soție), dacă este cazul
 • – ultimele acte de studii (soț/ soție), dacă este cazul
 • – dovada deținerii de către beneficiar de resurse financiare în echivalentul a minim 3.000 de lei, în vederea construirii unei case pe terenul atribuit (ex. Extras de cont, contract de finanțare etc.) anexa 3 la prezentul regulament.
 • – în cazul în care solicitantul nu are un venit propriu, acesta poate fi susținut de părinți în vederea construirii locuinței. Caz în care părinții dau o declarație la notar prin care se atesta că-și vor susține copilul

Persoanele care solicită un teren de casă, căsătorite sau nu, trebuie să respecte câteva condiții. Să depună o singură cerere, să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, sa nu fi deținut sau sa nu dețină unul sau mai multe locuri de casa, nici părinții acestuia.

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *